Make your own free website on Tripod.com

โมเมนตัม ( Momentum )

             โมเมนตัม คือ ปริมาณการเคลื่อนที่แบบหนึ่งที่จะทำให้วัตถุพุ่งไปข้างหน้า หรือ จะบอกว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้วัตถุพุ่งไปข้างหน้า ปริมาณโมเมนตัมที่กำหนดขึ้นนี้มีขนาดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับมวลและความเร็วของวัตถุในขณะนั้นและโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์

ตัวอย่างโมเมนตัม เช่น การชน การกระทบ การระเบิด เป็นต้น

ประเภทของโมเมนตัม

            โมเมนตัมเป็นปริมาณเวคเตอร์ที่นักฟิสิกส์กำหนดขึ้นมาเพื่อบอกความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งสามารถจำแนกออกมาได้ 2 แบบ

1) โมเมนตัมเชิงมุม ( Linear momentum )

2) โมเมนตัมเชิงเส้น ( Angular momentum )

โมเมนตัมในชีวิตประจำวัน

            จากที่เราได้ทราบแล้วว่าโมเมนตัม คือ ความพยายามที่จะทำให้วัตถุ พุ่งไปข้างหน้า ซึ่งเป็นปริมาณเวคเตอร์ และในชีวิตจริงมีการเกี่ยวข้องกับเวคเตอร์อยู่ตลอดเวลา แต่เราอาจไม่ได้คิดถึงมัน อย่างเช่น การที่เราเริ่มต้นเคลื่อนที่ มีปริมาณเวกเตอร์เกี่ยวข้องหลายตัวเช่น การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง โมเมนตัม
ปริมาณสเกลลาร์ก็มี เวลา ระยะทาง อัตราเร็ว พลังงาน เป็นต้น

           อัตราการเปลืองของพลังงานในรถยนต์มีผลต่อค่าน้ำมัน อย่างเช่น ถ้าขับรถเร็ว 90 km/h ประหยัดกว่าขับด้วยความเร็ว 120 km/h อย่างนี้ ก็เป็นตัวอย่างปัจจุบันที่ สามารถนำมาคำนวณให้เห็นได้ว่า ประหยัดกว่าอย่างไร แต่ในชีวิตจริงแทบจะไม่มีใครมาคำนวณ
หรือเรื่องพลังงานหาร 2 ที่เป็นสป็อดโฆษณาต่าง ๆ นั้น สามารถโยงเข้ามากับบทเรียนฟิสิกส์ได้ไม่ยาก


            โมเมนตัมเชิงมุม ของวัตถุที่กำลังหมุนอยู่ ล้อที่ไม่หมุน หากถูกดึงด้วยแรงที่แกนข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียว มันจะล้มลงมา แต่ถ้ามันกำลังหมุนอยู่ การดึงข้างเดียวกลับสามารถทำให้มันตั้งอยู่ได้แต่ไม่ล้ม แต่จะเกิดอาการส่ายไปรอบ ๆ เชือกที่แขวนอยู่ เป็นต้น